Gedragscode natuurinclusief Renoveren

Oplegger gedragscode natuurinclusief renoveren

We staan wereldwijd voor een grote uitdaging. Om klimaatverandering binnen een veilige marge te houden moet de CO2-uitstoot binnen 30 jaar terug worden gedrongen tot (bijna) nul. Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs geratificeerd en committeert zich daarmee aan een transitie pad waarin in een hoog tempo energiebesparing en duurzame opwekcapaciteit gerealiseerd wordt.

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een derde van de CO2-uitstoot in Nederland. Het halen van de CO2-doelen vereist dat alle nieuwe en bestaande woningen in Nederland veel energiezuiniger moeten worden. Dat betekent verregaande isolatie, het dichten van koude lekken en het plaatsen van nieuwe duurzame installaties. In het regeerakkoord staat dat er in de komende vier jaar toegewerkt wordt naar 50.000 bestaande woningen per jaar. Daarna moet het tempo opgebouwd worden naar 200.000 woningen per jaar.

Het risico is dat gebouwbewonende soorten zoals de gierzwaluw, huismus en vleermuizen ten gevolge hiervan langzamerhand hun habitat kwijtraken. Daarom de gedragscode natuurinclusief renoveren. Verblijfplaatsen in bestaande woningen verdwijnen door middel van isolatie, en nieuwbouwwoningen bieden vanwege strenge isolatie-eisen geen plek aan deze soorten. Op de korte termijn zal dit wellicht opgevangen kunnen worden door woningen en gebouwen in de omgeving van (ver)bouwprojecten.

Gedragscode Natuurinclusief Renoveren

Op langere termijn, als een steeds groter gedeelte van de gebouwen energiezuinig is, kan dit ertoe leiden dat soorten uit Nederland verdwijnen. Het is essentieel voor het natuurbehoud in Nederland dat er toegewerkt wordt naar een situatie waarin natuurinclusief renoveren en natuurinclusief bouwen de standaard is.

Dat vraagt om een bouwmethode waarin energiezuinige woningen zo ontworpen zijn dat ze verblijfplaatsen bieden aan gebouwbewonende soorten. De fysieke eenduidigheid van de naoorlogse woningbouw (voornamelijk rijwoningen) biedt kansen om een gestandaardiseerde aanpak voor natuurinclusief renoveren toe te passen en door te ontwikkelen.

Bij NOM Keur-projecten mag de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren worden toegepast. Het voortraject van deze projecten wordt daardoor eenvoudiger, sneller en voorspelbaarder, merken bouwers.

Voor een goede uitvoering van de gedragscode natuurinclusief renoveren is het nodig om ook het document ‘Toepassing en spelregels gedragscode natuurinclusief renoveren’ te raadplegen.