Werken met Gedragscode Natuurinclusief Renoveren

Werken met de gedragscode natuurinlcusief renoveren

De Gedragscode Natuurinclusief Renoveren wordt toegepast bij NOM Keur projecten. Door te werken met deze gedragscode wordt er vrijstelling verkregen van de verboden uit de Wet Natuurbescherming. De procedure rondom flora en fauna wordt daardoor eenvoudiger, sneller en voorspelbaarder. Wij maakten een themablad dat beschrijft hoe er met de Gedragscode gewerkt kan worden.

De Gedragscode Natuurinclusief Renoveren is sterk verweven met het NOM Keur. Om bij NOM projecten met de gedragscode te mogen werken dient een aanbieder al NOM Keur op Propositie behaald te hebben en van plan zijn om NOM Keur op Toepassing en NOM Keur op Levensduur voor de betreffende projecten te behalen. En andersom geldt ook: je krijgt pas NOM-keur als je aantoont dat je aan de eisen van de gedragscode voldoet.

Zonder NOM Keur biedt de gedragscode geen vrijstelling van de Wet Natuurbescherming en loopt de aanbieder het risico op handhaving door het bevoegd gezag.

Uit onderzoek blijkt dat bouwers positief zijn. Zij kunnen snel starten met projecten en merken dat het proces veel meer voorspelbaar is. Er is daarbij duidelijkheid over de te nemen maatregelen. Elk project krijgt passende voorzieningen, goedgekeurd door experts.

Download de gedragscode natuurinclusief renoveren

Met deze oplegger willen we inzichtelijk maken hoe met de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren gewerkt kan worden.

Download Gedragscode Natuurinclusief Renoveren v02

Eén antwoord op “Werken met Gedragscode Natuurinclusief Renoveren”

  1. Jaap Langenbach schreef:

    Kunt u me zeggen hoeveel woningen er inmiddels (van de totaal ca. 10.000 NOM nieuw + renovatie begreep ik) met NOM-keur zijn gerenoveerd, en waarbij dus de gedragscode natuurinclusief renoveren van toepassing was?

Reacties zijn gesloten.