Modelcontract Afnameovereenkomst Renovatie & Nieuwbouw

Modelcontract afnameovereenkomst renovatie en nieuwbouw

De Afnameovereenkomst, is enige jaren geleden ontwikkeld door een aantal bouwbedrijven en woningcorporaties binnen Stroomversnelling. Dit is het NOM-modelcontract waarmee de energieprestatie kan worden gecontracteerd. De laatste versie is in 2018/2019 in een samenwerking van Stroomversnelling met Aedes en Bouwend Nederland doorontwikkeld en aangescherpt. Dat heeft naast een Renovatie versie ook geresulteerd in een Nieuwbouw versie die hier te vinden is.

Over het modelcontract, de Afnameovereenkomst

Wat is dit voor overeenkomst? De naam impliceert dat sprake is van een “Afnemer” die van een “Aanbieder” iets geleverd krijgt. Dit zijn begrippen die tamelijk nieuw zijn in de bouw. Dat geldt niet zozeer voor de onderdelen van datgene wat afgeleverd wordt, maar voor de samenhang en verbondenheid die deze onderdelen vormen. Het gaat om nieuwbouw en renovatie van woningen. Renovatie of verbetering van woningen is niet nieuw; dat gebeurt al vele decennia in ons land. Het (ver)nieuwe(nde) zit hem vooral in hetgeen de nieuwbouw of renovatie omvat.

Meer dan reguliere duurzame nieuwbouw of woningverbetering

Ten opzichte van reguliere woningverbetering of nieuwbouw, gebeurt bij woningverbetering of nieuwbouw op grond van de Afnameovereenkomst iets extra’s. In de eerste plaats wordt de woning namelijk van zodanige isolatie voorzien, dat deze nog maar heel weinig energie vraagt om de woning in de wintermaanden behaaglijk warm te houden. Daarnaast wordt de woning voorzien van een of meer installaties om energie op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, een warmtepomp enzovoorts. De uitdaging is om gemiddeld voldoende energie op te wekken om daarmee te voorzien in de energiebehoefte (warmte, koken, warm water) van de bewoners van de woning. Als dat lukt, zal de energiemeter op nul kunnen blijven staan. Vandaar de aanduiding “NOM” hetgeen staat voor Nul-op-de-Meter.

Langjarige prestatiegarantie

Anders dan bij standaard nieuwbouw- of renovatieprojecten neemt in dit geval de Aanbieder (het bouwbedrijf) geen afscheid van het project zodra het is opgeleverd. De Afnameovereenkomst gaat ervan uit dat de Aanbieder gedurende een reeks van ten minste 10 jaren het beheer van de installaties en het onderhoud van de woning op zich neemt. Gedurende die beheer- en onderhoudsperiode garandeert de Aanbieder dat de woning qua isolatie doet wat deze moet doen en dat de installaties de energie op blijven wekken, die nodig is en tussen partijen is afgesproken. Hiervoor is dit modelcontract.

De Afnameovereenkomst is een wat vreemde eend in de bijt binnen de standaard bouwcontracten. De Afnameovereenkomst bevat namelijk elementen van: het modelcontract voor een aannemingsovereenkomst, een design & build overeenkomst, een turnkey- of koopovereenkomst en een beheer- en onderhoudsovereenkomst. Om duidelijk te maken dat we hier te maken hebben met een ander contract dan gebruikelijk, is gekozen voor de naam Afnameovereenkomst.

De drie belangrijke uitgangspunten van het modelcontract:

  1. De Afnameovereenkomst: het product het totaal raamwerk waar alle onderdelen samen komen
  2. Beheer & Onderhoud: de instandhouding van het product zodat de prestatie gegarandeerd is. De voorwaarden waaronder de prestatie geldt.
  3. Monitoring & Verwerkersovereenkomst, om jaarlijks aan te tonen dat de prestatie daadwerkelijk is geleverd.

Modelcontract Afnameovereenkomst

De Afnameovereenkomst nieuwbouw en renovatie, inclusief alle bijlagen van het modelcontract zijn hier te downloaden. Wil je aan de slag met de Afnameovereenkomst en wil je expertise inzetten? Vanuit Stroomversnelling zijn experts beschikbaar:

Kwaliteitssysteem NOM Keur 

Stroomversnelling heeft NOM keur ontwikkeld om een duidelijke standaard in de markt te zetten voor Nul op de Meter renovaties en nieuwbouw. Het is een kwaliteitssysteem, waarin het NOM concept van een Aanbieder stapsgewijs getoetst wordt om kwalitatief goede NOM woningen te realiseren. NOM keur heeft een Maatlat met eisen op het gebied van energie, comfort en bruikbaarheid. Gebruik de kwaliteitskaders zoals bijlage 1 prestatiespecificatie binnen de Afnameovereenkomst. www.nomkeur.nl

Heb je vragen over dit modelcontract en/of opmerkingen over de inhoud van het Whitepaper? Neem dan contact op met José van der Loop.