Regelluwe zone voor energie goedgekeurd in Vlaanderen

egelluwe zone Vlaanderen

Het wetenschaps- en technologiepark Thor Park in Genk (Vlaanderen) heeft een grote stap aangekondigd in de ontwikkeling van een duurzame campus. Thor Park wordt namelijk de allereerste regelluwe zone voor energie van Vlaanderen. Binnen deze regelluwe zone, zullen nieuwe technologieën getest kunnen worden zonder belemmerende regelgeving. EnergyVille maakt het daarmee voor het allereerst mogelijk dat zowel elektriciteit als thermische energie zal kunnen worden uitgewisseld tussen de verschillende gebouwen op het terrein.

Dit is een volgende regio in het D2Grids-project en is een afkorting voor demand driven grids. Dit is een (nieuw) Europees project dat de 5e generatie stadsverwarmings- en koelingsnetwerken (5G DHC) in heel Europa moet opschalen. Als eerste bij vijf proeflocaties in BrunssumParijs-SaclayBochum, Glasgow en Nottingham. D2Grids is een project van Interreg NWE, gecoördineerd door Mijnwater.

Energie-experimenten voor de toekomst

De Vlaamse regering heeft onlangs de aanvraag goedgekeurd om het wetenschaps- en technologiepark Thor Park in Genk om te vormen tot een “regelluwe zone”. Op Thor Park onderzoekt EnergyVille, een samenwerking tussen KU Leuven, VITO, imec en UHasselt, duurzame energieoplossingen.

De onderzoekssamenwerking anticipeert op het veranderende energiesysteem. Uitdagingen zijn bijvoorbeeld de toenemende mismatch tussen de minder voorspelbare productie van zon en wind en het behoeftepatroon van afnemers. Maar ook veranderende consumptiepatronen van eindgebruikers of technologische innovaties op het gebied van energieopslag. Denk daarbij aan slim laden van elektrische voertuigen of slim sturen van verwarming en koeling. Naast het theoretische luik zijn experimentele onderzoeksactiviteiten daarbij van essentieel belang.

Met de goedkeuring om van Thor Park de eerste regelluwe zone voor energie in België te maken wordt het startschot gegeven van allerlei experimenten om ons energiesysteem klaar te stomen voor de toekomst. De experimentele onderzoeks- en demonstratieactiviteiten kunnen worden ingedeeld in drie clusters.

Thor Park
© LRM – Foto van Thor Park

1. Hernieuwbare energie lokaal uitwisselen

Allereerst zal men onderzoek doen naar nieuwe energiediensten met het oog op een betere lokale integratie en uitwisseling van (hernieuwbare) energie. Binnen de regelluwe zone is het doel om lokaal zoveel mogelijk hernieuwbare energie te produceren en overschotten efficiënt uit te wisselen.

Zo heeft het nieuwe parkeergebouw op Thor Park een groot dakoppervlakte geschikt voor zonnepanelen, maar een relatief laag verbruik. Thor Central, het historische hoofdgebouw van de mijn, kan zelf dan weer geen zonnepanelen leggen maar verbruikt veel energie. Een uitwisseling tussen beide gebouwen is onder de huidige regelgeving niet toegelaten.

Echter, binnen een regelluw kader, kan in overleg met de Vlaamse regering, energiregulatoren, netbeheerders en een lokale marktuitbater experimentele wetgeving afgesproken worden die gedurende een bepaalde periode in de praktijk getest wordt.

Op deze manier wordt de impact en eventueel onverwachte neveneffecten in beeld gebracht en op basis hiervan kan de globale, nieuwe regelgeving bijgestuurd worden vooraleer algemeen van kracht te worden.

2. Innovatief thermisch netwerk

In de regelluwe zone van Vlaanderen zullen de onderzoekers experimenteren met een innovatief thermisch netwerk om hernieuwbare bronnen optimaal te integreren. Zo kan bijvoorbeeld het verbruik van de warmtepompen afgestemd worden op pieken in zonne- en windenergie om dan gelijktijdig warmte en koude te produceren, op te slaan en daarna efficiënt in te zetten waar nodig.

© EnergyVille

3. Innovatieve DC-netten of gelijkstroomverbindingen

Ten derde worden innovatieve DC-netten of gelijkstroomverbindingen ingezet. Momenteel werkt het elektriciteitsnet op wisselspanning, terwijl zonnepanelen, batterijen, LED-verlichting, computers, op gelijkstroom werken. Er zijn dus adapters of omvormers nodig met de nodige verliezen tot gevolg.

In het EnergyVille 1 gebouw experimenteert men al langer met gelijkstroom. Eén van de ambities van EnergyVille is dit verder door te trekken. Op die manier kunnen de nodige technische oplossingen en reglementen uitgewerkt en getest worden. Zo kunnen fabrikanten uiteindelijk gestandaardiseerde en veilige producten op de markt brengen.

“De erkenning van Thor Park als regelluwe zone zal toelaten om inzichten te verwerven die het energiebeleid zullen ondersteunen. Er kan geëxperimenteerd worden met technologische innovaties van, met en voor Vlaamse bedrijven zonder regelgevende belemmeringen. Met deze regelluwe zone positioneert Vlaanderen zich internationaal als toonbeeld van innovatie op het gebied van energie”, aldus Ronnie Belmans, CEO van Campus EnergyVille.

© EnergyVille 2

D2Grids wordt georganiseerd via het Interreg programma en financieel ondersteund door ERDF:

Interreg-north-West-Europe-D2Grids
European-Development-Fund-v01