Energiekelders voor verwarming en koeling in Brunssum

Energiekelders Brunssum

In Brunssum bouwt Mijnwater B.V. een circulair energiesysteem voor wooncomplexen van woningcorporatie Weller B.V. Dankzij het verwarmings- en koelingsnetwerk van Mijnwater zijn de aangesloten woningen naast aardgasvrij verwarmd, ook gekoeld.

De nieuwe energiekelders in Brunssum voorzien drie woonwijken Tarcisius, Oude Egge, en Pastor Savelbergstraat met in totaal 200 woningen van duurzame energie. De dubbele energiekelder die donderdagnacht is geplaatst wordt gevoed vanuit een warmte- en koudeopslag (WKO), en wisselt daarna ook energie uit tussen de verschillende complexen.

Om zo min mogelijk overlast te bezorgen overdag, is de tweede energiecentrale van Mijnwater B.V. in de nacht geplaatst. Foto: Mijnwater B.V.

Thermisch stadsverwarmings- en koelingsnetwerk

Het project is onderdeel van de pilot Aardgasvrij Brunssum en het Interreg-NWE project D2Grids. Dat is een project dat de 5e generatie stadsverwarmings- en koelingsnetwerken (5G DHC) in heel Europa moet opschalen. Als eerste bij de vijf proeflocaties: BrunssumParijs-SaclayBochum, Glasgow en Nottingham, daarnaast ook in Vlaanderen. D2Grids (afkorting voor ‘demand driven grids’) is een project van Interreg NWE, gecoördineerd door Mijnwater.

In 2019 startte Mijnwater met voorbereidende werkzaamheden in Brunssum. Het energiebedrijf, met een duurzaam mijnwaternetwerk in de stad Heerlen, begaf zich hiermee voor het eerst buiten de gemeentegrenzen van haar thuisbasis. In Heerlen was het warme water van de ON-mijnen de reden voor het ontstaan van het mijnwaternetwerk. Brunssum heeft weliswaar ook geschikte mijnen, maar deze zijn nog niet toegankelijk. Toch ziet Mijnwater er mogelijkheden, dankzij het door haar ontwikkelde innovatieve thermische stadsverwarmings- en koelingsnetwerk (zogenaamd 5G Smart Grid, ook wel 5GDHC genoemd).

Energiekelders in aardgasvrij Brunssum

Zo’n netwerk maakt gebruik van meerder duurzame bronnen en afvalwarmte. Maar ook door de opslag van energie en onderlinge uitwisseling tussen verschillende gebruikers door middel van ondergrondse energiecentrales (energiekelders). Mijnwater plaatste de eerste kelder eind 2019 op de hoek van de Gregoriuslaan. Met plaatsing van een tweede energiekelder wordt het mogelijk om drie complexen in een keer te voorzien van duurzame energie. Het betreft de nieuwbouw/zorgwoningen Tarcisius, de bestaande wijken Oude Egge en Pastor Savelbergstraat. In de toekomst is het de bedoeling uit te breiden naar in totaal meer dan 800 woningen en andere gebouwen.

De energiekelders bevatten warmtepompen die het warmte- en koudenetwerk voor de nieuwbouw van Tarcisius en de Oude Egge voeden. De hoofdleidingen zijn grotendeels onder de trottoirs gelegd en lopen door naar de nieuwbouw van Weller in de Pastoor Savelbergstraat.

Daarna zijn de prefab (betonnen) kelders geplaatst en zullen de benodigde installaties in de kelders gehesen en operationeel gemaakt. Daarna zal het systeem vanaf begin juni 2020 functioneren. Omwonenden zijn via de aannemer op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.  

De totale investering voor dit project ligt rond de 7,5 miljoen euro. Het project is een van de voorbeelden in het Interreg NWE D2Grids project, voor de opschaling van het 5de generatie stadsverwarming en –koeling concept (5th Generation District Heating and Cooling (5GDHC). Mijnwater is de leadpartner van het Europese project, waarin de regio ruim 2,5 miljoen euro subsidie ontvangt. Daarnaast zijn de werkzaamheden onderdeel van de landelijke pilots Aardgasvrij Wijken.


D2Grids is georganiseerd via het Interreg programma en financieel ondersteund door ERDF.

Interreg-north-West-Europe-D2Grids
European-Development-Fund-v01

Eén antwoord op “Energiekelders voor verwarming en koeling in Brunssum”

  1. Aukje schreef:

    Voor Amsterdam is dit 5de generatie warmtenet hopelijk een bron van inspiratie: omdat het gebruik maakt van alle bronnen die we voorhanden hebben: veel meer dan warmte van afval en biomassa.
    Wat ik me nog afvroeg: worden bewoners alleen geïnformeerd, of zijn ze ook betrokken? Kunnen ze mede-eigenaar worden van het systeem, en kunnen ze zo – in de toekomst – invloed hebben op de keuze van bronnen, winstmarges, kosten, etcetera? Zoals bijvoorbeeld in Denemarken?

Reacties zijn gesloten.