Themablad brandveiligheid

Doelgroep:

Themablad Brandveiligheid downloaden

Door het verregaand isoleren van woningen en het toepassen van nieuwe installaties wijzigen de risico’s die te maken hebben met brand. Stroomversnelling maakte een themablad brandveiligheid. In het themablad wordt ingegaan op de situaties waarin energiezuinige woningen verschillen. Het biedt oplossingen voor de specifieke aandachtspunten die bij deze woningen zijn ontstaan.

Waarom is dit van belang?

  • Er is veel nieuwe kennis over het gebruik van isolerende materialen en nieuwe installaties, ook voor adviseurs.
  • Er wordt een correcte interpretatie van het Bouwbesluit geboden op cruciale punten voor integrale brandveiligheid van de gevel.
  • Het plaatsen van een energiemodule kan van invloed zijn op de brandcompartimentering. Het themablad biedt handvatten hoe hiermee om te gaan.
  • Het biedt aandachtspunten om risico’s van brand door zonnepanelen te minimaliseren. 

De aanbieder krijgt daarmee inzicht in de wijze waarop aan een bepaald voorschrift kan worden voldaan en waar extra aandachtspunten liggen voor NOM Keur woningen. Het themablad brandveiligheid kan worden toegepast op grondgebonden woningen én appartementen, voor nieuwbouw én voor renovatie. Een goede toepassing van de voorschriften resulteert naast een energiezuinige en een gezonde ook in een veiligere woonomgeving.