Waarom natuurinclusief nieuwbouwen?

Doelgroep:

Natuurinclusief nieuwbouwen

Bij het renoveren van woningen is er strikte regelgeving hoe om te gaan met beschermde vogel- en vleermuissoorten voor tijdens en na de renovatie. Maar bij nieuwbouw wordt er alleen rekening gehouden met aanwezige soorten voor aanvang van de bouw. Er is vaak geen verplichting om nestgelegenheden in de nieuwe gebouwen op te nemen.

Dat is jammer, want juist door deze maatregelen toe te passen zorgen we ervoor dat onze steden geschikt blijven als leefgebied voor vogel- en vleermuissoorten. De wijze waarop het landschap ingericht of veranderd wordt bepaalt welke soorten er kunnen leven of verdwijnen.

Het integreren van nestgelegenheden voor deze soorten is bij nieuwbouw makkelijker dan bij bestaande bouw. Natuurinclusief nieuwbouwen biedt veel voordelen voor ontwikkelaars, toekomstige bewoners én de natuur. In dit artikel noemen we de belangrijkste voordelen. Op deze wijze biedt de energietransitie ook een kans om wijken, buurten en straten mooier en bestendiger te maken. Dit worden koppelkansen genoemd.

Natuurinclusief nieuwbouwen voor de bewoner

Omringd zijn met natuur heeft een direct verband met geluk. Een versteende omgeving met weinig natuur doet dit geluksgevoel weinig goeds. Dit betekent veel groen en veel leven in de wijk.

Natuurinclusief nieuwbouwen voor de natuur

De favoriete plekken voor vogels en vleermuizen zijn gaten en kieren in woningen. Door strengere eisen aan de energieprestatie van woningen verdwijnen deze waardoor vogels en vleermuizen zich minder makkelijk kunnen huisvesten in stedelijk gebied.

Natuurinclusief nieuwbouwen voor de ontwikkelaar

Op dit moment is er geen verplichting om nestgelegenheden op en om een nieuwbouwwoning aan te brengen. Bij Nul op de Meter is dat wel het geval. De ontwikkelaar kan zich door natuurinclusief te bouwen onderscheiden van de concurrentie. Groen is goed voor de marketing en zo kan natuurinclusief nieuwbouwen worden gebruikt als Unique Selling Point.

Download het themablad

In dit speciale themablad over natuurinclusief nieuwbouwen vindt u tips, uitleg en praktijkvoorbeelden.