NOM‐renovaties met gebruik van warmtenetten: van NOM naar NOM/NOR

NOM‐renovaties met gebruik van warmtenetten: van NOM naar NOM/NOR

Kansen en randvoorwaarden van Nul op de Rekening (NOR)

In principe zou ook een aansluiting op een warmtenet een hoofdrol kunnen spelen in een NOM‐woningrenovatie. Onder een warmtenet verstaan we in dit geval een net waarmee meerdere woningen of woongebouwen verbonden zijn met een collectieve bron van warmte. Zo’n warmtenet kan variëren in omvang, van buurtniveau tot het niveau van een grote stad.