Whitepaper Afnameovereenkomst: Hoe contracteer je de energieprestatie?

Whitepaper Afnameovereenkomst contracteer energieprestatie

Nederland gaat op grote schaal zijn woningen verduurzamen. Hierdoor gaat bij renovatie en nieuwbouw scherper gestuurd worden op energieprestatie. Maar hoe contracteer je die gewenste energieprestatie? Dit kan met behulp van de Afnameovereenkomst. Dit instrument helpt langdurige garanties op de energieprestatie van woningen goed te borgen en hierover heldere afspraken te maken. Alle informatie over de Afnameovereenkomst is te vinden in de handige Whitepaper Afnamerovereenkomst ‘Hoe contracteer je de energieprestatie?’.  

De Afnameovereenkomst is een overeenkomst tussen een aanbieder (bouwer) en een afnemer (verhuurder) voor het bouwen of renoveren van woningen, met als bijzonderheid dat deze woningen na oplevering of renovatie gedurende tenminste 10 jaar een gegarandeerde energieprestatie leveren. Garantie op de energieprestatie van woningen is cruciaal voor corporaties, want dat creëert een belangrijke nieuwe geldstroom: de zogenaamde Energieprestatievergoeding (EPV).  De corporatie verdient hiermee de meerkosten bij investering in energiezuinige nieuwbouw of renovatie terug. De EPV is dus een belangrijke voorwaarde om een hoge energieambitie voor woningen financierbaar te maken.

Meetbare energieprestaties

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Innovatieve bouwers die de afgelopen jaren hierop voorsorteerden, hebben inmiddels een scala aan aardgasvrije nieuwbouw- en renovatieconcepten ontwikkeld. De koplopers in de markt zijn het erover eens dat de techniek in feite geen knelpunt is. Veel belangrijker is de omslag in het denken die de sector als geheel moet gaan maken: we gaan voortaan sturen op meetbare energieprestaties van woningen. Want alleen door de daadwerkelijke energieprestaties van woningen te meten, weten we of we op koers liggen wat betreft CO2-uitstoot.

De Afnameovereenkomst is een contractvorm

Omdat bestaande bouwcontracten niet voldoen als het erom gaat de energieprestaties van woningen te garanderen, moest er een nieuwe contractvorm komen. Deze is in de praktijk ontwikkelt op basis van de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan met Nul-op-de-Meter renovatie en nieuwbouw. Deze nieuwe contractvorm faciliteert de overgang naar meetbare en afrekenbare energieprestaties van woningen, de zogenaamde Afnameovereenkomst.

Nieuwe rollen binnen de Afnameovereenkomst

Binnen de Afnameovereenkomst zijn er nieuwe rollen voor de betrokken partijen; namelijk die van Afnemer en Aanbieder. Anders dan bij standaard nieuwbouw- of renovatieprojecten neemt de Aanbieder (het bouwbedrijf) geen afscheid van het project zodra het is opgeleverd. De Afname-overeenkomst gaat ervan uit dat de Aanbieder gedurende tenminste 10 jaar het beheer van de installaties en het onderhoud van de woning op zich neemt. Gedurende die beheer- en onderhoudsperiode garandeert de Aanbieder dat de woning de energieprestatie levert die onderling is afgesproken. De drie belangrijkste onderdelen van de Afnameovereenkomst zijn:

  • De Afnameovereenkomst: het juridisch raamwerk waarin alle onderdelen samen komen die gezamenlijk het product met prestatiegarantie beschrijven die ingekocht wordt.
  • De garantievoorwaarden, waarbinnen de prestatie gegarandeerd kan worden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de instandhouding van het product.
  • Afspraken over monitoring en de wijze waarop de energieprestaties jaarlijks aangetoond worden.

Het whitepaper Afnamerovereenkomst is geschikt voor woningcorporaties en bouwers

De Afnameovereenkomst is onder andere geschikt voor:

  • Woningcorporaties die gebruik willen maken van de Energieprestatievergoeding bij de verduurzaming van hun portfolio;  
  • Woningcorporaties die langdurige partnerships willen aangaan met aanbiedende partijen;
  • Bouwers die zich willen onderscheiden in de markt door prestatiegericht te denken;
  • Bouwers die zich sterker willen positioneren op aspecten als monitoring, onderhoud en beheer.

Download de Afnameovereenkomst inclusief het Whitepaper “hoe contracteer je de energieprestatie?”

Klik op bijgaande link en ga naar de pagina ‘De Afnameovereenkomst‘ Na het invullen van je gegevens ontvang je het Whitepaper Afnameovereenkomst ‘Hoe contracteer je de energieprestatie’? en ook de Afnameovereenkomst zelf.

Heb je vragen over de Afnameovereenkomst en/of opmerkingen over de inhoud van het Whitepaper? Neem dan contact op met José van der Loop.