Prestatieafspraken voor comfort, gezondheid en natuurinclusiviteit.

De Afnameovereenkomst - prestatieafspraken voor comfort, gezondheid en natuurinclusiviteit

De Afnameovereenkomst is een modelcontract voor energiezuinige nieuwbouw en renovatie. Het contract helpt corporaties en bouwers bij het contracteren en garanderen van energieprestaties van woningen. Het modelcontract heeft echter nog meer te bieden. Ook prestatieafspraken op het gebied van comfort, gezondheid, levensloopbestendigheid, waterberging en natuurinclusiviteit kunnen eenvoudig worden meegenomen binnen de kaders van de Afnameovereenkomst. 

De Afnameovereenkomst is een overeenkomst tussen een aanbieder (bouwer) en een afnemer (verhuurder) voor het bouwen of renoveren van woningen, waarbij geldt dat deze woningen na oplevering of renovatie gedurende tenminste 10 jaar een gegarandeerde energieprestatie leveren. Bij woningverbetering of nieuwbouw op grond van de Afnameovereenkomst gebeurt er dus iets extra’s ten opzichte van reguliere renovatie of nieuwbouw. De woning wordt zodanig goed geïsoleerd dat er maar weinig energie nodig is voor verwarming in de winter. Zonnepanelen wekken daarnaast ‘eigen’ energie op. Als er over een heel jaar gemiddeld voldoende eigen energie opgewekt wordt voor warmte, koken en warm water, blijft de energiemeter op nul staan. Vandaar de term Nul-op-de-Meter.

Een breder pakket prestatieafspraken

De meeste aanbieders van nieuwbouw- en renovatieconcepten kijken inmiddels verder dan alleen het energieverbruik van een woning. Het goede nieuws is dat prestatieafspraken op het gebied van (bijvoorbeeld) comfort, gezondheid, levensloopbestendigheid, waterberging en natuurinclusiviteit eenvoudig kunnen worden meegenomen binnen de kaders van de Afnameovereenkomst. 

Comfort

Bij de term ‘comfort’ denken we al snel aan luxe extra’s: overbodig voor de ‘zuinige’ Hollander. Maar de piramide van Maslow leert dat wonen simpelweg een basisbehoefte is, en juist daarom is ook een comfortabele, prettige woning in feite een basisbehoefte. Bij moderne energiezuinige woningen denken we dan vooral aan een concept dat zorgt voor echt behaaglijke warmte in de winter, en voor voldoende koeling in de zomer, om oververhitting te voorkomen. Met behulp van de Afnameovereenkomst kan eenvoudig bepaald worden welk comfortniveau de afnemer wenst, of wat de aanbieder garandeert.     

Gezondheid

Veel energiezuinige woningconcepten zijn gebaseerd op een hoge luchtdichtheid van muren en ramen (de gebouwschil) in combinatie met balansventilatie. Tegelijkertijd is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van de binnenlucht. Luchtvochtigheid, temperatuur, CO2-concentratie, fijnstof en de concentratie vluchtige organische stoffen (VOS) kunnen met behulp van sensoren worden gemonitord, en een slim systeem kan actief de kwaliteit van de binnenlucht op het gewenste niveau brengen. Met behulp van de Afnameovereenkomst kan worden bepaald welke prestatie de Afnemer wenst, of wat de Aanbieder garandeert op het gebied van luchtkwaliteit.

Wijkaanpak aardgasvrij

Door (prestatie)afspraken te maken over de netto warmtevraag per type woning (appartement, rijwoning) en bouwjaar (de mate van isolatie) tussen de partijen in een wijkaanpak, wordt duidelijk welke alternatieven voor aardgas passend zijn binnen een bepaalde context. Door een lagere netto warmtevraag komen er meer duurzame aardgas alternatieven binnen het bereik van de woningen.

Meer informatie

Meer weten over de mogelijkheden om met behulp van de Afnameovereenkomst prestatieafspraken te maken? Download dan de Afnameoveereenkomst samen met het Whitepaper ‘Hoe contracteer je de energieprestatie?’.

Heb je vragen over de Afnameovereenkomst en/of opmerkingen over de inhoud van het Whitepaper? Neem dan contact op met José van der Loop.