Winst voor Gedragscode Natuurinclusief Renoveren

Expert: Wanda van Enst

Gedragscode Natuurinclusief Renoveren levert alle partijen winst op

Er zijn bij een Nul-op-de meter (NOM) renovatieproject in Emmen onlangs maar liefst 180 huismussen in de nieuwe, op de gevel aangebrachte nestkasten aangetroffen. Dit zijn de eerste bewijzen dat de toepassing van de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren in de praktijk zijn vruchten aflevert. Er is in dit geval zelfs sprake van ‘overcompensatie’. Dat wil zeggen een beter resultaat dan wat de Wet Natuurbescherming voorschrijft. Dat is winst voor de gedragscode Natuurinclusief Renoveren.

Natuurinclusief renoveren

Volgens de Klimaatafspraken moeten de komende jaren tienduizenden woningen duurzaam moeten gerenoveerd. Dit betekent dat huizen van verstrekkende isolatie moeten worden voorzien, evenals van een nieuw ventilatiesysteem en een duurzame warmtebron, zoals in het geval van NOM. Er mogen dan ook geen gaten en kieren in dak of gevel voorkomen. Maar die isolatiemaatregelen zorgen er ook voor dat de nestplekken in de gevels en daken voor gebouw-bewonende diersoorten kunnen verdwijnen. Dit geldt onder andere voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Met alle gevolgen van dien voor de biodiversiteit in Nederland.

Gedragscode en monitoring

In 2018 ontwikkelde Stroomversnelling om die reden de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren. Het doel was het proces om tot renovatie te komen te versnellen. Hierbij mag niet worden ingeboed op de beschikbare nest- en verblijfplaatsen voor de vogels en vleermuizen.
‘Gekoppeld aan deze Gedragscode is gewerkt met een monitoringsysteem’. Dit vertelt Wanda van Enst, programmamanager integrale aanpak en procesbegeleider Natuurinclusief Renoveren bij Stroomversnelling. ‘Ten behoeve van de monitoring wordt er meerdere malen in de jaren na de renovatie onderzocht óf en hoe de aangebrachte nestkasten worden gebruikt, en wat het effect van de renovatie is op de populatie, evenals de gunstige staat van instandhouding. Bij laatste gaat het om een eis vanuit de Wet Natuurbescherming, die voorschrijft dat er geen afbreuk gedaan mag worden aan het streven de aanwezige populaties duurzaam in stand te houden. Deze monitoring-eis is een integraal en verplicht uit te voeren onderdeel van de Gedragscode.’

180 huismussen

Onlangs zijn maar liefst 180 huismussen aangetroffen bij een renovatieproject in Emmen. Bam voerde een renovatieproject uit waarbij 181 woningen NOM keur zijn gerenoveerd. Dit terwijl in de situatie vóór de renovatie slechts enkele huismussen in twee, door de bewoners zelf aangebrachte kastjes, aanwezig waren. ‘Je zult dus wel begrijpen dat wij in een jubelstemming verkeren’, vervolgt Van Enst. ‘Dit overtreft namelijk onze stoutste verwachtingen!’

Overcompensatie

Vergeleken bij hetgeen de Wet Natuurbescherming voorschrijft is volgens Van Enst er zelfs sprake van ‘overcompensatie’. ‘Was de renovatie uitgevoerd volgens de richtlijnen die de Wet Natuurbescherming voorschrijft, dan waren in Emmen slechts 4 nestkastjes terughangen, als compensatie ten opzichte van de oude situatie. Met de Gedragscode wordt ervan uitgegaan dat de nieuwe schil van iedere gerenoveerde woning standaard meerdere kasten voor huismussen en gierzwaluwen bevat. Onafhankelijk of er nu vogels aangetroffen zijn of niet. Zo zijn in Emmen bij de 181 woningen per woning 2 nestkasten voor huismussen, en evenveel voor gierzwaluwen aangebracht. Dit heeft uiteindelijk een populatie van 180 huismussen opgeleverd. Die hebben zich overigens ook in de nestkastjes bedoeld voor de gierzwaluwen gevestigd. Gierzwaluwen hebben wij er nog niet aangetroffen. Maar wie weet zullen zij de kasten later alsnog vinden.’

Win-win-win

Maar wat deze resultaten nu vooral zo mooi maken? Van Enst: ‘Er is sprake van een win-win-win situatie. Ten eerste stelt de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren de bouwer in staat om sneller zijn renovatieproject uit te voeren. Ten tweede krijgen bewoners een fijne en comfortabele woning terug. En ten derde is het – in dit geval – goed voor de huismussen en vaart de biodiversiteit er dus goed bij!’ Kortom winst voor alle partijen door de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren.

Eén antwoord op “Winst voor Gedragscode Natuurinclusief Renoveren”

 1. Dag beste mensen van de Gedragscode NIR voor projecten met NOM,
  Is dit Emmerhout in Emmen?
  Zo ja dan waren hier van 2015 tot en met 2017 al huismussen aanwezig.
  Meer richting de velden waren de groepen groter, en in de dierentuin (uiteraard) erg groot.
  Als er recent 110 huismussen geteld zijn dan hoeft dat jammer genoeg niet meteen te betekenen dat aantallen hersteld zijn door de NOM-keur renovatie.
  Waarschijnlijk horen we hier ter zitting, eind van deze maand (november) wel meer over. Als het Hoger Beroep dient, tegen de goedkeuring van uw Gedragscode NIR voor proj. met NOMkeur, vanwege de gevolgen die die gedragscode heeft voor (de Staat van Instandhouding van) de Huismus.
  Maar als u meer gegevens hebt dan houden we ons aanbevolen.
  Met vriendelijke groet,
  Voorzitter Huismus Bescherming Nederland

Reacties zijn gesloten.