Wanneer pas je de Afnameovereenkomst toe?

Wanneer pas je de Afnameovereenkomst toe

De Afnameovereenkomst is een modelcontract voor corporaties en bouwers om langdurige garanties op de energieprestatie van woningen goed te borgen. Bij welke soorten aanbestedingen kunnen corporaties en bouwers de Afnameovereenkomst toepassen? 

Aanbesteden begint met contracteren

Als opdrachtgever heb je voor de realisatie van je project de keuze uit een groot aantal contract- en samenwerkingsvormen. Daarnaast kun je ook nog eens kiezen uit diverse aanbestedingsstrategieën. Afgewogen keuzes zijn dan ook belangrijk. De keuzes die je vooraf maakt, bepalen immers het verdere verloop van het traject en de garantiebepalingen. Inzicht in de algemene overwegingen die meespelen bij het kiezen van een contractvorm, maakt helder welke argumenten in een concreet geval leiden tot de keuze voor een bepaalde contractvorm – en daarmee tot een bepaalde manier van uitvragen.

Prestatie van het concept

Het maakt een groot verschil of je standaard sanitair inkoopt bij een leverancier waarmee je al jaren samenwerkt, en die je dus door en door kent, of dat je kiest voor een renovatieconcept met een hoge duurzaamheidsprestatie waarvan je als opdrachtgever misschien (nog) niet alle ‘ins en outs’ kent. Juist daarom laat je de verantwoordelijkheid voor de prestatie van het concept daar waar deze thuishoort: bij de aanbieder of bouwer. Dergelijke overwegingen zijn bepalend voor de samenwerkingsvorm, de contractvorm en de uitvraagstrategie die uiteindelijk gekozen worden.

Hoge energieambitie

Als er gekozen wordt voor een hoge energieambitie is het aan te raden om een garantie op de prestaties af te spreken, omdat de extra geldstroom in de vorm van een Energieprestatievergoeding voorwaarde zal zijn voor de financierbaarheid. Hierbij kunnen corporaties en bouwers de Afnameovereenkomst toepassen. Dit modelcontract helpt langdurige garanties op de energieprestatie van woningen goed te borgen en hierover heldere afspraken te maken.

De Afnameovereenkomst heeft de volgende toepassingsgebieden:  

1. Nul-op-de-meter (NOM) en andere ambities met 100% prestatiegarantie

De Afnameovereenkomst heeft als basisambitie Nul-op-de-Meter (NOM) en kan van daaruit ook ingezet worden voor andere ambities. Stroomversnelling heeft een handreiking beschikbaar voor het inkopen van NOM-concepten. Het NOM keur dat door Stroomversnelling is ontwikkeld kan één op één met de Afnameovereenkomst worden gecontracteerd. Maar de Afnameovereenkomst biedt alle ruimte om ook andere ambities met 100% prestatiegarantie te contracteren. 

2. Nieuwbouw

Nul-op-de-meter wordt voor nieuwbouw vrijwel gezien als een vanzelfsprekendheid. Met een geringe extra investering kunnen nieuwbouw woningen NOM worden gemaakt. Juist bij nieuwbouw is het voor de bouwer gemakkelijk om garanties af te geven, omdat het gehele bouwconcept uit eigen hand komt. Doordat er een extra geldstroom beschikbaar komt in de vorm van een Energieprestatievergoeding is financierbaarheid van NOM-nieuwbouw in de regel haalbaar.

3. Renovatie

De Afnameovereenkomst is evenzeer geschikt voor woningrenovatie-projecten want met een goed rekenmodel is precies te berekenen wat de Energieprestatievergoeding bedraagt. Met renovatie kan een sluitende businesscase behaald worden, terwijl tegelijkertijd voor de bewoners het ‘niet meer dan anders’ principe geldt.

4. Overige prestaties en ambities

Het contracteren van de energieprestatie en van diverse andere prestaties, dat zou je als afnemer van nieuwbouw en renovatieconcepten eigenlijk altijd moeten willen. De Afnameovereenkomst biedt ruimte aan verschillende soorten prestaties (energie, comfort, onderhoud en meer) en daarbinnen kunnen verschillende ambitieniveaus gedefinieerd en gecontracteerd worden.

5. Hoogbouw

Vaak kan hoogbouw (meer dan vier bouwlagen) niet in één keer naar NOM gerenoveerd worden. Wel kan de ‘hoogst haalbare energieambitie’ bereikt worden. Om deze vast te leggen voor de verdere exploitatieduur zijn garanties en bewijslast belangrijk. Bovendien is het wenselijk om ook de prestaties van hoogbouw zonder EPV wel degelijk te verankeren, en alles wat er aan prestaties afgesproken en gegarandeerd is, ook te borgen. Je pleegt immers als Afnemer een extra investering die je gerechtvaardigd wilt zien.

6. Slimme stappen contracteren

Wat geldt voor hoogbouw, is nóg relevanter bij zogenoemde no-regret stappen of slimme stappen, omdat na een eerste stap met een eerste aanbieder, er mogelijk door een andere aanbieder wordt voortgebouwd in volgende stappen. Zo’n tweede of derde stap vindt over het algemeen jaren na de eerste stap/ingreep plaats, en degene die op dat moment de prestatiegarantie draagt van het geheel moet dus heel precies weten wat er in de eerste stap is uitgevoerd.

De Afnameovereenkomst toepassen?

De Afnameovereenkomst, een modelcontract van Aedes, Bouwend Nederland en Stroomversnelling, helpt corporaties en bouwers bij het contracteren en de energieprestatiegarantie van woningen.

Download hier De Afnameovereenkomst en ontvang:

  • Leeswijzer & inleiding op de Afnameovereenkomst
  • Afnameovereenkomst Nieuwbouw
  • Afnameovereenkomst Renovatie
  • (PDF) Whitepaper ‘Hoe contracteer ik de energieprestatie‘ 

Wil je meer weten over de Afnameovereenkomst of heb je vragen over de Afnameovereenkomst en/of opmerkingen over de inhoud van het Whitepaper? Neem dan contact op met José van der Loop.