Corporatiewoningen verduurzamen in acht stappen

Doelgroep:

Coroporaties verduurzamen in 8 stappen

De tijd is nú rijp om snelheid te maken in de energietransitie willen we doelstellingen in 2050 ook daadwerkelijk halen. Verduurzamen van woningen kost veel tijd. Prestatiegericht werken versnelt dit proces en zorgt voor aantoonbare kwaliteit, prestaties en resultaten. Maar hoe verduurzaam je als woningcorporatie je vastgoedportefeuille? Daarvoor ontwikkelde Stroomversnelling een acht stappen plan die je hieronder aantreft.


Programatisch verduurzamen van de vastgoedportefeuille in acht stappen

1. Maak een plan en breng het vastgoed in kaart

Beschrijf met een plan de verduurzamingsroute voor
de vastgoedportefeuille waarin aanpak, planning, prestatie eisen,
kwaliteit en volgordelijkheid van maatregelen (stappen) zijn
beschreven. Inventariseer woningtypologieën en voer
nulmetingen uit.


2. Bepaal het ambitieniveau per cluster en per typologie

Kies een ambitieniveau per cluster woningen en woningtype.
Beschrijf de weg naar dit niveau, in 1 keer of in stappen en maak de
randvoorwaarden voor uitvoering expliciet. Denk bij ambitieniveaus
op gebied van energie aan kwaliteitskaders zoals BENG, EPV of
Standaard en Streefwaarden.


3. Volgorde van opgaven bepalen

Welke complexen zijn op korte termijn aan de beurt, welke complexen kunnen wachten? Waar zit een logische bundeling van opgaven? Maak een planning voor de uitrol van de aanpak. Kies een opgave voor de eerstvolgende uitvraag.


4. Prestatiegericht uitvragen op energie, comfort en kwaliteit

Maak het gekozen ambitieniveau specifiek voor de uitvraag,
bijvoorbeeld door het opdelen naar thema’s zoals energie,
comfort en binnenklimaat, onderhoud en beheer, monitoring,
bewoners-communicatie, samenwerking en financiën.


5. Selecteren samenwerkingspartners

Selecteer aanbieders op basis van ontwikkelde concepten, gerealiseerde projecten en de ‘klik’ op zachte aspecten zoals intrinsieke motivatie. Bepaal hoe verschillende projecten en
woningtypologieën in een langer samenwerkingsverband te combineren zijn.


6. Energie)prestaties contracteren

Sluit een (energie)prestatiecontract met heldere afspraken over garanties op energie, comfort en andere prestaties en de overdrachtelijkheid daarvan naar de eigen organisatie dan wel een derde partij.


7. Prestatiegarantie, onderhouden en beheren

Maak keuzes, bijvoorbeeld: contracteer 100% Prestatiegarantie over
langere termijn en besteedt daarmee onderhoud en beheer integraal
uit. Of doe delen zelf met de eigen organisatie of met vaste partners
en besteedt delen uit zoals technische installaties (denk aan warmtepomp,
ventilatie).


8. Monitoren van de prestaties en bijsturen

Integreer het meten, monitoren, evalueren en bijsturen op basis
van gemeten prestaties in techniek, woonbeleving en processen.
Gebruik data uit monitoring voor volgende projecten en feedback
richting de aanbieder.


Download deze 8 stappen infographic

De tijd is nú rijp om snelheid te maken in de energietransitie willen we doelstellingen in 2050 ook daadwerkelijk halen. Verduurzamen van woningen kost veel tijd. Prestatiegericht werken versnelt dit proces en zorgt voor aantoonbare kwaliteit, prestaties en resultaten. Maar hoe verduurzaam je als woningcorporatie je vastgoedportefeuille? Hier kun je de hiernaast afgebeelde infographic downloaden!